Menu
Česky

Welcome to the website of NEOMED s.r.o.. We are a company engaged in the distribution of pharmaceuticals, medical devices and cosmetics. We have been in the market since 1998 to provide specialized distribution and marketing services to foreign producers who are not familiar with the Czech and Slovak markets or whose turnover is not profitable for direct participation.

NEOMED s.r.o. has the legal rights to sell medical and pharmaceutical products and meets all the requirements of good distribution practices as provided for in Article 84 of Directive 2001/83 / EC as amended.

Our building is located at Sodomkova 1474/6 in Prague 10, where we also have our storage facilities certified under the principles of GDP and enable storage in an optiimal cooling environment. The warehouse is equipped with the latest EAN and RFID technology to ensure accurate accounting and tracking of products sold.

NEOMED s.r.o. is registered in the Business Register at the Municipal Court in Prague in section C, folder 56798 since January 6 1998.

Allergan Suspends Sales and Withdraws Supply
of Textured Breast Implants in European Markets


Pozastavení distribuce prsních implantátů

Vážení partneři,

Jsme nuceni vás jménem společnosti Allergan upozornit na situaci, týkající se dostupnosti námi distribuovaných texturovaných prsních implantátů v České republice i v ostatních zemích EU.

S okamžitou platností společnost Allergan pozastavuje prodej svých texturovaných prsních implantátů a tkáňových expandérů a stahuje jejich zásoby z trhu. Toto rozhodnutí je následkem požadavku na stažení těchto výrobků ze strany franc

Ačkoli firma Allergan nesouhlasí s požadavkem ANSM, plně s tímto úřadem spolupracuje.

Společnost Allergan stojí za příznivým bezpečnostním profilem svých prsních implantátů. Žádost ANSM a tato následná akce nejsou založeny na žádných nových vědeckých poznatcích. Navíc ANSM nezjistila žádné bezprostřední riziko pro zdra

CE značka pro hladké implantáty společnosti Allergan byla obnovena. Hladké implantáty Natrelle Inspira tedy nejsou tímto krokem ovlivněny a budou nadále k dispozici.

Bezpečnost pacientů a kvalita výrobků jsou nejvyšší prioritou společnosti Allergan. Snažíme se přísně dodržovat všechny regulační požadavky, nejpřísnější vědecké důkazy a nejvyšší průmyslové standardy pro naše výrobky.

Je velmi důležité zdůraznit, že bezpečnostní profil texturovaných prsních implantátů společnosti Allergan je dobře znám a v žádném případě se v tuto chvíli nedoporučuje jejich chirurgické odstranění pouze na základě tohoto oznámení.Společnost Allergan bere tuto situaci velmi vážně a je odhodlána poskytnout všem zúčastněným stranám včasnou aktualizaci informací, týkajících se této problematiky, ihned jakmile budou k dispozici.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Pavel Melčák

Key Account Manager Breast Implants

NEOMED s.r.o.