Menu
English

Vítejte na stránkách firmy NEOMED s.r.o.. Jsme společnost zabývající se distribucí léčiv, zdravotnických prostředků a kosmetiky. Na trhu působíme od roku 1998 s cílem poskytovat specializované distribuční a marketingové služby zahraničním výrobcům, kteří nemají zkušenosti s českým a slovenským trhem nebo jejichž obrat není rentabilní pro přímou účast.

NEOMED s.r.o. má platné povolení k distribuci léčiv a splňuje všechny požadavky správné distribuční praxe stanovené v článku 84 Směrnice 2001/83/ES v platném znění.

Sídlíme ve vlastním objektu na adrese Sodomkova 1474/6 v Praze 10. Jeho součástí jsou i skladové prostory certifikované dle zásad GDP umožňující i skladování v chladícím režimu. Sklad je vybaven nejmodernější technologií EAN a RFID pro zajištění přesné evidence a sledování pohybu prodaných výrobků.

Společnost NEOMED s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, složce 56798 ze dne 6. 1. 1998.

 

Allergan Suspends Sales and Withdraws Supply
of Textured Breast Implants in European Markets


Pozastavení distribuce prsních implantátů

Vážení partneři,

Jsme nuceni vás jménem společnosti Allergan upozornit na situaci, týkající se dostupnosti námi distribuovaných texturovaných prsních implantátů v České republice i v ostatních zemích EU.

S okamžitou platností společnost Allergan pozastavuje prodej svých texturovaných prsních implantátů a tkáňových expandérů a stahuje jejich zásoby z trhu. Toto rozhodnutí je následkem požadavku na stažení těchto výrobků ze strany francouzského regulačního orgánu Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pozastavení prodeje vyplývá z uplynutí platnosti značky CE pro tyto výrobky.

Ačkoli firma Allergan nesouhlasí s požadavkem ANSM, plně s tímto úřadem spolupracuje.

Společnost Allergan stojí za příznivým bezpečnostním profilem svých prsních implantátů. Žádost ANSM a tato následná akce nejsou založeny na žádných nových vědeckých poznatcích. Navíc ANSM nezjistila žádné bezprostřední riziko pro zdraví žen, které mají prsní implantáty s texturovaným povrchem.

CE značka pro hladké implantáty společnosti Allergan byla obnovena. Hladké implantáty Natrelle Inspira tedy nejsou tímto krokem ovlivněny a budou nadále k dispozici.

Bezpečnost pacientů a kvalita výrobků jsou nejvyšší prioritou společnosti Allergan. Snažíme se přísně dodržovat všechny regulační požadavky, nejpřísnější vědecké důkazy a nejvyšší průmyslové standardy pro naše výrobky.

Je velmi důležité zdůraznit, že bezpečnostní profil texturovaných prsních implantátů společnosti Allergan je dobře znám a v žádném případě se v tuto chvíli nedoporučuje jejich chirurgické odstranění pouze na základě tohoto oznámení.

Společnost Allergan bere tuto situaci velmi vážně a je odhodlána poskytnout všem zúčastněným stranám včasnou aktualizaci informací, týkajících se této problematiky, ihned jakmile budou k dispozici.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Pavel Melčák

Key Account Manager Breast Implants

NEOMED s.r.o.